Valencia-fruits

Setmanari en llengua castellana que hom publica a València des del 15 de juny de 1962.

Tracta de l’agricultura del País Valencià, amb un especial interès pels problemes de l’exportació i per la situació dels mercats exteriors, sobretot de l’Europa occidental. Darrerament inclou també seccions i monogràfics sobre l’agricultura i l’agrocomerç d’altres comunitats autònomes espanyoles. Editat per Sucro SL, fou fundat per Josep Ferrer i Camarena, que l’ha dirigit, amb Martí Domínguez i Barberà. Entre l’1 de maig i el 21 de desembre de 1966 aparegué com a suplement dominical del diari Al Dia, publicat per la mateixa empresa, que també edita l'Anuario Hortofrutícola Español i l'Anuario del Mercado Interior. Hi han col·laborat Vicent Ventura, Joan J.Pérez i Benlloch, Ferran Vidal, Joan Granell i Cendra, Rosa Solbes i Alfred Oltra. L’any 2000 depassava els 2 000 números, editats sota la direcció d’Empar Vallier Piñó.