valerianat

m
Química

Qualsevol sal o èster de l’àcid valeriànic.

Alguns èsters d’alcohols de cadena curta són emprats com a lubricants i plastificants.