valí

walī (ar)

m
Història

Als països musulmans, governador d’una província o d’una part de província.

A Al-Andalus tenia a càrrec seu l’administració civil de cada cora, era nomenat directament pel califa o l’emir, i el territori sota la seva jurisdicció es deia nazar. Solia proposar el nomenament de diversos assistents, entre els quals sovint el d’un cap militar o caid.