valina

àcid 2-amino-3-metilbutanoic, C₅H₁₁NO₂
f
Bioquímica

Aminoàcid essencial que ocorre a la natura en la forma L(+).

Es presenta en forma de cristalls incolors, solubles en aigua, amb una rotació específica [αD 25 = +6,4° (en aigua) i un punt isoelèctric de 6,0, que es fonen amb descomposició a 315°C (tub tancat). Hom l’obté per hidròlisi de proteïnes o per reacció amb amoníac de l’àcid 2-cloro-3-metilbutanoic. És emprat en medicina i com a complement de la nutrició.