vall de Sant Joan

Sector de la conca alta del Ter, al baix Ripollès.

Morfològicament és inclosa dins l’anomenat Subpirineu, i estructurada per eixos anticlinals que fan canviar al Ter la direcció N-S (que reprèn a partir de Ripoll) per la NE-SW. Una falla E-W separa aproximadament els termes de Sant Pau de Seguries i Sant Joan de les Abadesses, amb la vila mercat de la vall. D’economia agrària (patates i pomeres, farratge i prats) i industrial (tèxtil i extractiva).