vall Farta

la Vallfarta

Sector de la Ribera Alta, a l’est del Montol i a la dreta del Xúquer, anomenat també vall de Càrcer, que comprèn els pobles de Cotes, Càrcer, Alcàntera i Beneixida.

Una gran part del territori és regat amb aigua del riu de Sallent (canal de la vall de Càrcer). La intensificació, des del s. XVIII, del conreu de l’arròs —que hom ha anat substituint pels tarongers— hi produí, fins ben avançat el s XIX, una forta estagnació demogràfica.