Vallat

Vista de Vallat , a la vall mitjana del Millars

© Fototeca.cat

Municipi de l’Alt Millars, a l’àrea de llengua castellana del País Valencià, estès a la vall mitjana del Millars, a banda i banda del riu, a la confluència d’aquest amb el riu de Vilamalefa o d’Argeleta.

Fora de les ribes dels rius el terreny és molt rost; arriba a 510 m alt. al vessant de la dreta i a 608 m al de l’esquerra. L’agricultura disposa de 298 ha de secà, 186 ha de muntanya improductiva i 9 ha d’horta. Els conreus principals són el garrofer, l’olivera i la vinya. La superfície mitjana per explotació és de 4 ha. Les terres són treballades en règim d’explotació directa. Sobre el Millars, però ja dins el terme de Fanzara, hi ha la petita central hidroelèctrica de Vallat . El poble (69 h agl [2006]; 276 m alt.), s’assenta sobre la vora esquerra del riu de Vilamalefa, prop de la confluència amb el Millars. L’església parroquial (Sant Joan) depèn de la d’Espadella. Fins a l’expulsió del 1609 fou un lloc de moriscs (tenia 35 focs aquell any) pertanyent al ducat de Vilafermosa.