Vallbona

Antiga quadra del municipi de Barcelona, que pertanyia a l’antiga parròquia de Sant Andreu de Palomar, a l’extrem septentrional del territori de Barcelona, a la dreta del Besòs, al límit amb el terme de Montcada i Reixac (el puig de Sant Joan, el torrent de Tapioles i el turó de les Roquetes).

És travessada per les principals comunicacions de Barcelona amb el Vallès. Possessió del baró de Pinós, al s. XVI hi fou construïda la important torre del Baró, refeta al s. XVIII. A la segona meitat del s. XX hi han sorgit els barris de la Ciutat Meridiana, de la Torre del Baró i de Vallbona.