Vallcarca

Fàbrica de ciment a Vallcarca, a Sitges

© Fototeca.cat

Poble del municipi de Sitges (Garraf), a la façana costanera del massís de Garraf.

És un nucli industrial habitat pel personal de la fàbrica de ciment Fradera, creada el 1913 per tal d’explotar les calcàries cretàcies de Garraf, i que fou construïda vora la masia de Vallcarca i del llogaret de Campdàsens, a la cala de Vallcarca (convertida en port d’embarcament de ciment). Hi treballen uns 700 obrers, i té una producció de 1 200 000 t/any. Davant la creixent contaminació i els seus perills, els obrers han anat deixant el lloc. A ponent, a 179 m alt., s’alça l’ermita de la Trinitat. Té estació del ferrocarril de Barcelona a Saragossa.