Vallseca

Vallxeca

Despoblat del municipi de Cervià de les Garrigues, al NW del poble, a la vall de Vallseca, que aflueix al riu Set, per la dreta, prop del límit entre Cervià i l’Albagés.

El lloc fou començat a poblar el 1232 per Arnau Punyet.