valor

f
m
Art

Terme de la crítica d’art usat per a parlar dels caràcters constitutius de l’estil.

Ha d’anar acompanyat d’un adjectiu; així, hom parla de valors lineals, lumínics, tonals, decoratius, espacials, etc. Els valors pictòrics d’una arquitectura o d’una escultura són els efectes d’ombra i llum que caracteritzen normalment la pintura; els valors plàstics no es refereixen sols a l’escultura i l’arquitectura, sinó també a la pintura quan presenta efectes de relleu.