valor

f
m

Signe destinat a determinar el valor o durada d’una nota o d’un silenci.

La figura bàsica és la rodona, a partir de la qual hom troba, anant-les reduint a la meitat, la blanca, la negra, la corxera, la semicorxera, la fusa i la semifusa. A les figures de les notes corresponen les figures de silencis.