Vannevar Bush

(Everett, Massachusetts, 11 de març de 1890 — Belmont, Massachusetts, 30 de juny de 1974)

Enginyer electrotècnic nord-americà.

Durant la Primera Guerra Mundial s’especialitzà en les formes de detecció de submarins. Durant la Segona Guerra Mundial fou president del United State Office of Scientific Research and Development; estudià noves armes i col·laborà en el projecte de construcció de la bomba atòmica. Ideà l’integrador diferencial i construí el primer calculador analògic complet.