vapor

vapor (es), vapour, steam, steamer, (en)
m
Física

Dit de la fase gasosa d’una substància que és a una temperatura inferior a la temperatura crítica.

Bé que correntment hom anomena vapor el gas que és pròxim a la condensació o el que correspon a la fase gasosa d’una substància que, en les condicions habituals de pressió i de temperatura, és també en estat sòlid o líquid, com és ara l’aigua, des del punt de vista d’estat d’agregació vapor i gas són una mateixa cosa.