vaporatge

m
Indústria tèxtil

Operació de vaporar un material tèxtil amb la finalitat d’humitejar-lo sense mullar-lo, d’esponjar-lo, de fixar-ne les condicions en un estat determinat (arrissatge, torsió, etc), de fixar-hi colorants (estampació, tintura), de provocar-hi reaccions (estampació, acabaments, aprests, etc), d’allisar els teixits sense donar-los lluentor (decatissatge), de facilitar l’encongiment natural per evitar l’encongiment en el seu ús final, etc.

Cal que el vapor sigui completament exempt d’aigua en estat líquid. Per facilitar la penetració del vapor es pot fer un buit previ dintre el vaporador.