variable d’entorn

f
Electrònica i informàtica

Variable que conté informació utilitzada pel mateix sistema operatiu o per una aplicació i que en permet una fàcil configuració simplement canviant-ne el valor.

Un exemple n'és PATH, que conté la llista de directoris en els quals el sistema operatiu buscarà per defecte els arxius executables.