vasculitis

angiïtis
f

Inflamació d’un vas sanguini de l’organisme.