vasopressina

hormona antidiürètica
f
Bioquímica

Hormona secretada per l’hipotàlem i acumulada en el lòbul posterior de la hipòfisi, amb una estructura de pèptid (nou aminoàcids), que actua sobre la pressió sanguínia augmentant-la.

Inhibeix la diüresi, i és anomenada també antidiüretina o ADH.