vatu

m
Economia

Unitat monetària principal de Vanuatu.

Dividit en 100 cèntims.