vedat del Lleix

Indret del municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell).