veedor

m
Història
Dret

A l’edat mitjana, inspector públic municipal encarregat de vetllar el compliment de les normes gremials i d’inspeccionar les diverses oficines i obradors.

En alguns regnes de la península Ibèrica, tenia funcions d’inspector reial de l’administració local i de legat reial.