vegetació

f
Geobotànica

Conjunt de plantes que creixen en una regió o en un indret determinats.

El concepte de vegetació és diferent del de flora, car aquest es refereix exclusivament a la presència de tàxons vegetals. Una contrada pot ésser pobra en vegetació i rica en flora, com és el cas de les muntanyes valencianes, i a la inversa, un terreny pot tenir una vegetació ufanosa i ésser pobre florísticament, com és el cas d’una fageda o el de la taigà. Les plantes són sotmeses a les influències del medi, dels animals i de les plantes restants. La vegetació és doncs determinada per factors ambientals i biòtics. Fisiognòmicament hi ha molts tipus de vegetació (bosc, garriga, brolla, prat, etc). També és possible de distingir-hi grans unitats de fisiognomia i de composició característica, corresponents als biomes (tundra, taigà, bosc caducifoli temperat, estepa, desert, sabana i selva equatorial). Cada bioma comprèn un conjunt propi de comunitats vegetals florísticament diferents entre elles i adaptades als diversos ambients locals.