vegueria de Lleida

Demarcació administrativa de Catalunya.

Vers l’any 1192 el Pallars Jussà fou incorporat a la corona i integrat a la cúria de Lleida. Al s XIV, constituïa la vegueria de Lleida i Pallars, regida per una mateixa persona. Abans del decret de Nova Planta (1716), de la vegueria s’havien segregat les de Balaguer i Agramunt, i el Pallars romangué com una sotsvegueria. L’any 1718 el seu conjunt (Pallars Jussà, Segrià i Garrigues) tenia una població global de 40 000 habitants.