vehicle elèctric

m
Transports

Vehicle automòbil que és impulsat per un motor elèctric.

Obté l’electricitat de la xarxa elèctrica general i l’emmagatzema en una o en diferents bateries. El motor elèctric és un propulsor relativament simple, amb un baix cost de manteniment, que fa servir electricitat, que és sis vegades més barata que la gasolina (un vehicle elèctric té un consum energètic de 0,12 kWh/km, mentre que en un automòbil de motor convencional, que consumeixi 6 l cada 100 km, és de 0,7 kWh/km). Tot i això, el punt feble d’aquests vehicles són les bateries, encara massa grans i pesants, amb relativament poca autonomia (entre 60 i 180 km, segons el model i la velocitat) i massa temps de recàrrega (el 80% en 2,5 h i el 100% en 8 h). Els prototips amb bateries d’ió liti, més compactes i eficients, prometen prestacions força més adequades.