veí
| veïna

f
m
Història

En els fogatges o censos fets fins al segle XIX, cap de casa.