velari

m
Història

Gran vela, de lli, amb franges de colors, que hom estenia sobre els teatres o amfiteatres romans per tal de protegir els espectadors del sol i de la pluja; era fixat en arbres de nau clavats entorn del coronament de l’edifici.

Al Colosseu era manejat per mariners. Segons Plini, fou introduït per Q.Catul (69 aC), i Cèsar en féu servir per a cobrir la Via Sacra, al fòrum.