vell

m

Membre d’un consell, una corporació, una junta, un senat, etc, on preval l’edat; ancià.