vellut

terciopelo (es), velvet (en)
m
Indústria tèxtil

Teixit de pelfa amb el pèl tallat o arrissat, de seda, llana, cotó, etc.

Bàsicament és compost per un teixit de base fet amb un ordit i una trama, que subjecta uns plomalls o unes bagues formats amb els fils d’un altre ordit (vellut per ordit) o d’una altra trama (vellut per trama o pana). Hom fabrica el vellut per ordit en uns telers especials que, a més de passar la trama, introdueixen en la calada unes varetes de ferro anomenades ferros, que obliguen els fils de l’ordit de pèl a formar unes baguetes en la superfície del teixit. Al cap de poques passades s’extreuen els ferros i resten les baguetes (vellut arrissat). Però usualment els ferros duen una petita ganiveta en llur extrem que, en el moment de treure'ls de la calada, tallen les baguetes i resten uns caps de fil que, després d’escabellats, són els plomalls de pèl (vellut tallat). Un altre procediment de fabricació és el del vellut de doble peça, en el qual són fabricades simultàniament en el teler dues teles superposades unides en tota llur superfície per l’ordit de pèl, que va lligant alternativament amb la tela de dalt i la de baix. En el mateix teler una ganiveta que passa entre les dues teles talla els fils d’unió que formen els plomalls de pèl. En el vellut per trama o pana, a més de la trama de base, hi ha una segona trama, que produeix unes bastes per trama que hom talla, fora del teler, introduint-hi unes ganivetes punxegudes (tallat del vellut o de la pana). Correntment l’ordit o la trama de pèl són de materials més bons que el teixit de base. El vellut admet un gran nombre de variants. El vellut cisellat té una part de les bagues tallades i l’altra no, seguint uns dibuixos. El vellut de dues cares té pelfa per totes dues cares. El vellut llavorat té zones en les quals alterna el vellut amb altres lligats seguint dibuixos que poden fer-se amb màquina jacquard. El vellut camaleó és teixit amb l’ordit de pèl de dos colors alternats que produeixen un efecte canviant. El vellut d’Utrecht té l’ordit de base de lli, la trama també de lli o de cotó i el pèl de llana o pèl de cabra. És emprat en tapisseria.