vena pulmonar

f
Anatomia animal

Cadascuna de les quatre venes que s’originen a partir de les branques capil·lars dels lobels pulmonars i que, des de l’hil del pulmó i després de reunir-se en dos troncs, es dirigeixen cap a l’aurícula esquerra del cor.