Verb

m
Cristianisme

Nom amb què hom tradueix (a partir de la Vulgata) el Logos del quart evangeli, que designa la Paraula creadora encarnada en Jesucrist (paraula de Déu).