verb declaratiu

m
Gramàtica

Verb que expressa comunicació.