verbenàcies

f
pl
Botànica

Família de tubiflores que comprèn plantes herbàcies o llenyoses, de branques quadrangulars, de fulles simples o excepcionalment palmaticompostes, oposades o verticil·lades, de flors zigomorfes, tubulars i corbades, pentàmeres o tetràmeres, d’ovari súper, reunides en inflorescències racemoses i cimoses.

Els fruits són normalment en drupa. Són conegudes unes 800 espècies, la majoria termòfiles.

Verbenàcies més destacades

Lippia triphylla marialluïsa
Tectona grandis tec
Verbena sp berbena
Verbena hybrida carmelitana
Verbena officinalis berbena
Vitex agnus-castus aloc, agnocast, ximbla