vergonya

f

Torbament de l’ànim per una falta comesa, per una humiliació rebuda.