verisme

m
Música

Escola musical italiana sorgida en el camp de l’òpera cap al 1890 com a resultat d’una evolució iniciada ja per Verdi, Boito i Ponchielli, però manifestada per Pietro Mascagni (amb Cavalleria rusticana) i Ruggero Leoncavallo (amb I Pagliacci).

Propugnava el realisme escènic (supressió de l’obertura, nombrosos personatges episòdics, acció contemporània —o bé del sXVIII—, utilització de l'intermezzo orquestral), realisme sovint contrastat mitjançant escenes de “teatre dins el teatre”. Aviat la figura principal del verisme fou Giacomo Puccini, seguit per altres autors, com U.Giordano, F.Cilèa, F.Alfano, R.Zandonai, etc. Bé que hom no considera ja veristes els autors més tardans, com Italo Montemezzi, E.Wolf-Ferrari, etc (ni tampoc les òperes més tardanes de Mascagni, Zandonai, etc.), almenys formalment en conservaren una forta influència, encara perceptible en les òperes de Menotti, I.Pizzetti, etc. Fora d’Itàlia l’autor més influït pel verisme fou Jules Massenet —sobretot amb La Navarraise (1894) i algunes òperes posteriors—. També tingué influència a Alemanya i altres països.