verisme

verismo (es), verism (en)
m
Literatura

Moviment literari que es difongué a Itàlia durant l’últim decenni del sXIX i que tingué com a models europeus el realisme rus i anglès i el naturalisme francès.

Contribuïren a determinar-ne els caràcters generals, d’una banda, la ideologia positivista, que oposava a l’element romanticopassional la descripció científica de la realitat, i, de l’altra, la urgència amb què s’imposava, a tot Europa, la qüestió social, tant en la lluita econòmica i política com en el terreny de la cultura. La diferència del moviment italià respecte als seus equivalents europeus es basa, a nivell literari, en certs fenòmens de disgregació, de persistència de factors semifeudals que caracteritzen el procés de desenvolupament econòmic i social de la península recentment unificada. Luigi Capuana fou teoritzador del verisme, i el seu millor representant fou Giovanni Verga. Altres veristes foren Matilde Serao, Mario Pratesi, Renato Fucini, Federico de Roberto i Grazia Deledda.