vermelló

HgS, bermellón (es), vermilion (en)
m
Química

Sulfur mercúric vermell, altament tòxic, que es presenta en forma de pólvores escarlata, insolubles en aigua, que se sublimen a 583°C.

Hom l’obté per escalfament del mercuri amb sofre, i és emprat en medicina i com a pigment.