verònica

verónica (es), veronica (en)
f
Religió
Història
Art

Nom antic donat a la Santa Faç amb relació al llenç de la Verònica.

El mot probablement fou aplicat primer a una icona del Salvador (en llatí grecitzat, vera εἰκών ‘vera icona’) venerada a Roma des del segle VIII i que Bonifaci VIII traslladà al Vaticà el 1297, i posteriorment passà a designar la piadosa dona que eixugà la faç de Crist.