versicle

versículo (es), verse, versicle, (en)
m

Cadascuna de les breus divisions dels capítols de certs llibres, especialment de la Bíblia i de l’Alcorà.