versió beta

f
Electrònica i informàtica

Versió precomercial de programari que es distribueix als usuaris per a la seva avaluació.

Amb l’ús de les versions beta les companyies productores de programari aconsegueixen dos objectius: d’una banda, obtenen informació de com respondrà el mercat davant el seu nou producte, i de l’altra, aconsegueixen la realització d’un gran nombre de proves sobre el seu programari, que altrament els seria molt costós. Malgrat tot, com que, per motius de seguretat davant la competència i la pirateria informàtica, la distribució de les versions beta acostuma a ser tancada a un grup d’usuaris segurs per a la companyia, la visió que s’obté del mercat és del tot deformada.