Vesta

Restes del temple de Vesta al fòrum de Roma

© Fototeca.cat

Divinitat dels romans i dels llatins que presidia el culte del foc domèstic i del foc públic.

D’origen molt discutit, mentre que alguns sostenen que el seu culte és antiquíssim i que no fou important, d’altres el consideren procedent de Grècia, com sembla indicar la connexió del seu nom amb el grec Ἑστία/* ἑστία.

Venerada públicament en el temple circular aedes Vestae del fòrum com a Vesta publica populi romani, s’encarregaven del seu ritual les verges sacerdotesses anomenades vestal. Invocada en el cas de calamitats ciutadanes, li foren consagrades unes festes, les Vestalia, que se celebraven anualment del 7 al 15 de juny. August li dedicà un nou temple al Palatí (12 aC). En l’art romà apareix asseguda en un tron i coberta amb un vel. També és present en les pintures dels lararis pompeians, amb els signes inherents a la seva qualitat de patrona dels forners.