vestigi

resquícies, vestigio (es), remain, trace, (en)
m

Senyal que una cosa destruïda, extingida, etc, ha deixat de la seva existència.