Veszprém

Capital del megye de Veszprém, Hongria, situada a la riba del Séd, entre el massís dels Bakony i el llac Balaton.

Té indústries tèxtils i alimentàries (vinícoles). Centre d’ensenyament superior. Bisbat des del s. XI, entre els seus monuments destaca la catedral, del s. XIII.