veu

f
Música

Cadascuna de les parts d’un conjunt polifònic vocal o instrumental.