veu

f

So proferit per l’home quan parla, crida, canta, etc, considerat com a posseint tal o tal qualitat.