vexil·lologia

f

Disciplina que estudia tot el que fa referència a les banderes.