Vi vel gratis

Privilegi que tenia la ciutat de Barcelona d’emparar-se ‘‘de grat o per força’’, en cas d’escassetat greu, del blat dels vaixells, àdhuc estrangers, que passessin per les seves aigües territorials.

Era aplicat també a carregament que amb animals era transportat vers Barcelona. El 1328 els consellers n'explicaren l’origen i l’abast als paers de Tortosa; el 1504 el sistema era ja molt perfeccionat, i era aplicat també per altres ciutats, com València i la ciutat de Mallorca. Objecte, tanmateix, de discussió, el 1605 fou fet un memorial en la seva defensa. Fou abolit amb el decret de Nova Planta.