viar

rayar (es), to stripe (en)
tr

Fer vies, ratlles de diferent color (a alguna cosa, especialment a la roba).