Víbia Sabina

Vibia Sabina (la)

(?, ? — ?, 136)

Emperadriu romana.

Muller d’Adrià (100 dC), obtingué el títol d’Augusta (128). Malgrat les desavinences matrimonials, acompanyà l’emperador en els viatges més importants. Se'n conserven diverses escultures, i la seva efígie apareix en nombroses monedes.