vibràfon

m
Música

vibràfon

© Fototeca.cat

Instrument de percussió de làmines d’acer, anàleg al xilòfon, que hom percudeix amb petits martells.

Un pedal expressiu regula la intensitat del so. La seva extensió és de tres octaves, del fa 2 al fa 5 . La música per a vibràfon s’escriu en clau de sol. És un instrument que aparegué en el decenni dels trenta, amb diferents noms, l’ús del qual restava reduït a l’àmbit del jazz i de la música lleugera. Ha estat incorporat a l’orquetra simfònica.