vicariat

m

Ofici i dignitat de vicari o de vicària.