Vicenç Plantada i Fonolleda

(?, segle XIX — ?, segle XIX)

Folklorista, veterinari i mestre.

Residí a Mollet del Vallès i milità a la Unió Catalanista. És autor de l’estudi Costums populars del Vallès que s’han perdut, de treballs professionals (Mamíferos del Vallés), agronòmics (Teorías para impedir la formación del granizo..., 1880) i de Lo turó de la bandera. Episodis de la guerra del francès.