Vicent Bellmont

(València, ? — València, 1721)

Predicador.

Trinitari calçat (1666), exercí diversos càrrecs directius de l’orde. Publicà bon nombre de sermons i oracions fúnebres i l’obra Palma o triunfo celebrado en Jerusalén, representada a València el 1695.